Exhumálás

Az exhumálás – kihantolás – minden esetben engedélyköteles tevekénység, melyet kezdeményezhet az eltemettető, a hatóság, vagy az örökös(ök). Az exhumálás során az elhunyt maradványait kiemelik a sírból. Leggyakrabban új sírhely létrehozása, költözés, bűncselekmény gyanúja, utólagos hamvasztás vagy sírhely, esetlegesen temető megszüntetése esetén fordul elő. Az engedélyt az ÁNTSZ-től kell megkérni, ha 25 évet nem meghaladó az elhalálozás, amennyiben meghaladja a 25 évet, abban az esetben a temető fenntartójától kell engedélyt kérni. A kérelmet elutasíthatják akkor, ha fertőzés veszélye áll fenn, illetve, ha az 5 évet nem haladja meg az elhalálozás.

Abban az esetben, ha temetőn belül történik az újratemetés, akkor a temetőfenntartótól kell engedélyt kérni az új sírhely kijelölésére. Miután ez megtörtént a sírt kiássák, és az elhunytat áthelyezik az új sírhelybe.

A legtöbb esetben az exhumálást akkor kérik, amikor az új közös családi sírhely, kripta elkészül,
vagy a család más településre költözik.